Galería Seguinte

Subindo polo río ata as pozas de Melón. Un río verde impresionante. Non se entende como un quilómetro por debaixo das pozas a Xunta e o Concello de Melón deixou facer una minicentral que rematou có río ata a desembocadura no Miño. Cousas dos cartos...

Hoxe a segunda minicentral parece non se vai a facer...¡Menos mal!.

Galería Seguinte