Sparganium erectum. Platanaria (Platanaria)

 

 

Robusta, erecta, lampiña, entre 1 e 2 metros.

Xeralmente atópase nos ríos en augas pouco profundas, con talos erectos, a inflorescencia é típica e componse, como se pode ver na fotografía , de moitas cebezuelas de flores verdosas e amarelas.

É inconfundible.

 

 

Ver un dibuxo sensacional e características.

 

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARGAMIUN

Fotografía sensacional de Eva Ekeblad 2005

Segmentos florais externos grosos, con ápice oscuro ou negro. Semillas con 6-10 costelas lonxitudinais. De 0,30 - 2 metros . Follas xeralmente erectas, rara vez flotantes, de sección triangular. Inflorescencias xeralmente ramificadas. En ribeiras de ríos e augas pouco profundas.

Pódese atopar facilmente en Galicia.

Os nomes galegos desta planta son de platanaria e esparganio.

O texto está sacado o pé da letra do libro "Claves de la flora de España" de Mariano Garcia Rollán 1981. ( Traducido o galego polo autor da www.)

Saír.