Anterior Galería_fotos Seguinte

Pedregal de Irimia. Rocas cuarcitas distribuidas pola propia natureza no período periglaciar. Son 700 metros de pedras e debaixo delas nacen fontes de auga que fan que o seu conxunto de lugar o nacemento do río Miño. O Pedregal de Irimia ten a altitude máxima de todas as fontes que van o río Miño, como Porto da Pena, Rego de Feás, Regolongo e Fonmiñá entre outras. Aqui a altitude é de 620 m.

Anterior Galería_fotos Seguinte