O río Miño implacable. Momento no que está a punto de caer o andamiaxe que se ve no medio da Ponte do Mileni.

Decembro do 2000. Unha foto para a historia dun río.

Saír.