Ovis ammon.  

Muflón    (Muflón).

Muflóns no Invernadeiro en Ourense. Foto de Xurxo Lobato.

Non é doado atopalos, pero existe esa posibilidad en ríos da zona.

Na fotografía é un macho. O macho presenta unha cornamenta respetable e distínguese perfectamente xa que os cornos están como anillados.

 

Ver características.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUFLÓNS.

Muflón

Muflóns no Invernadeiro en Ourense. Foto de Xurxo Lobato.

Nome científico Nome galego Nome castelán
Dimensións identificación Habitat
Reproducción Alimentación Interés
Vese nos meses de A súa caza Fotografía

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome científico

Nome científico:

Muflóns no Invernadeiro en Ourense. Foto de Xurxo Lobato.

Ovis ammom

o

Ovis musimon.

Nota:

O muflón non é unha especie autóctona de España, xa que foi introducido na Serra de Cazorla, por primeira vez, no ano 1953.

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

Nome galego

Nome galego:

Muflón

Muflón. Carneiro bravo.

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome castelán

Nome castelán:

Muflóns no Invernadeiro en Ourense. Foto de Xurxo Lobato.

Muflón.

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensións

Dimensións:

Muflóns no Invernadeiro en Ourense. Foto de Xurxo Lobato.

Alto 1,10 - 1,30 metros peso 25-50 kg.

 

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación:

Identificación:

Muflón

É inconfundible xa que a súa cornamenta é especial. Os cornos son completamente arqueados e retorcidos. Son acaracolados, é decir como si foran caracolas.

As femias son máis dificiles de recoñecer, xa que non teñen cornos, realmente soio teñen unhas pequenas pretuberancias,  ou son difíciles de ver.

A pelaxe é corta e lisa de cor pardo abermellado, máis ben parece achocolatado,  co ensillado manchado de branco. Tamén ten na zona anal o típico espello blanco.

A pelaxe invernal é máis oscura.

Realmente é un carneiro grande sin la.

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Alimentación:

Alimentación:

Muflón

Aliméntase de gramíneas, herbas, tallos de arbustos, etc.

A súa actividade é totalmente diurna.

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats:

Habitat:

Muflóns no Invernadeiro en Ourense. Foto de Xurxo Lobato.

Tamén moi escaso en Galicia. Actualmente , en decembro de 1999 nos montes do Invernadeiro , no Concello de Vilariño de Conso - Ourense existen censados sobre 10 muflóns.

Debera verse en zonas montañosas abertas con chan seco e pedregoso. É de tendencia mediterranea e non é autóctono da Peninsula Ibérica e polo tanto de Galicia.

Prefire hábitats rocosos e de matorral. Ocupa pinares mezclados con encinas ; polo xeral vive na parte alta destos bosques, sin sobrepasar os 1.600 m, evitando as zonas moi escabrosas.

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción:

Reproducción:

Muflón

Reproduxense sobre novembro - decembro.

O apareamento ten lugar sobre novembro - decembro , a preñez sobre 5 meses.

Trae o mundo unha cría que sigue a nai as poucas horas.

 

 É amamantada durante 4-5 meses. 

 

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vese nos meses:

Veses ?? nos meses de ...

Muflón

Todo o ano.

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés:

Interés:

Muflón

Especial xa que hai moi poucos en España.

 

Ver características

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección e contradicións da caza:

A súa caza:

Muflón

Cázase o rececho e en batidas. Está considerado como caza maior.

Está condenada a extinción, pero parece que se van facendo cousas, de tódolos xeitos é moi dificil compaxinar caza coa conservación da natureza.

A caza move en España máis de 500.000 millóns de pesetas e xenera 130.000 postos de traballo, unha cifra incríble, como para ser cautos, pero o que non se pode permitir e que a caza elimine as especies de feito a caza provocou a desaparición de 270 especies no mundo.

Pode pasar como pasou co bucardo que ó último morreo fai pouco.

Urxe polo tanto compaxinar caza e natureza, si esto non é posible está claro o que hai que suprimir, por suposto a caza de esa especie.

A lexislación actual según os entendidos e totalmente insuficiente, ademais non se cumple ( asuntos como o vallado, o examen do cazador, planes técnicos, non foron para adiante) , así non vamos a ningún sitio.

Caza na provincia de Ourense

Realmente na zona de Ourense soio aparece no Invernadeiro. Tamén nun cercado en Xares no Concello de A Veiga onde meteron o muflón únicamente con fines cinexéticos. Descoñezo si hoxe en xaneiro do 2007 queda algún ou non.

 

Ver características

 

 

 

 

Fotografía

Ver características

 

 

 

 

Saír.