A revista Caixanova de primavera do 2008 faime esta gran honra: poñer unha fotografía miña de portada. Moitas gracias.

Por certo na fotografía vese a primeira poza de Melón no río Cerves. Unha marabilla da nosa provincia de Ourense.

          Saír a Vida - ríos