Isoetes longissimum Bory.

 Isoetes. Isoetes lacustre.

Isoetes lacustris. Pero a Isoetes longissimum é moi parecida. VER DIBUXO.

É hidrófila (polo tanto trátase de vexetais mergulladas ou flotantes). A base é bulbosa, as follas son lineares. Esta especie que se atopa nos ríos galegos, especie exclusiva, non é a da fotografía pero é moi parecida , a diferencia estriba en que o Isoetes longissinum ten as follas máis longas sobre 80 cms.

 

Atención especie amenazada polas minicentrais.

salir.jpg (922 bytes) Saír.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoetes longissimum Bory

Neste dibuxo de Mariano Garcia Rollán vese como é o aspecto bulboso da base, así como as follas que son lineais con catro canais internos, vese no detalle.

As follas chegan a medir 80 cm.

Trátase dun vexetal mergullado en moitos ríos de galicia.

Vexetal único.

Está en peligro de extinción según o manifesto feito por científicos da Universidade de Santiago en Agosto do 2000.

Na www da Xunta con este link Datos do inventario de humedais de Galicia afirma:

" Dentro da flora dos cursos de auga corrente en Galicia, cabe destacar a presencia de Isoetes logissimum Bory. Trátase dun fento acuático que vive en ríos oligotróficos, con fondos cubertos por materiais areosos silíceos. Excluída a controvertida localidade de Arxelia (Bory, 1849), a presencia de Isoetes longissimum a nivel mundial queda restrinxida a Galicia, onde foi identificada a principios do século XX por Merino (1909) nas proximidades da cidade de Lugo. A área de distribución deste taxon foi posteriormente completada por diversos autores abarcando na actualidade diversas poboacións repartidas por leitos de ríos atlánticos da provincia da Coruña e Lugo."

Nesta fotografía sacada do libro "O río Animado" vese un conxunto de Isoetes, nos que Galicia conta con especies exclusivas.

Os isoetes atópasen a carón dos ríos galegos con facilidade.

Saír.