O AUTOR DA PÁXINA:

O autor na Fervenza do río Barbantiño ( Ourense). Un río desfeito por mor dunha minicentral sin pés nin cabeza, xusto por riba da Fervenza.

Cofrade inoxidable da beleza dos ríos e da maxestade das NOSAS SEÑORAS.

(Título USC 05/2005)

Nome:

Secundino Lorenzo Fernández.

Títulos  :        punto.gif (1012 bytes) Namorado da Natureza de Galicia.
       punto.gif (1012 bytes) Pescador de troitas dende que tiña pantalón corto.  
       punto.gif (1012 bytes) Cofrade inoxidable da beleza dos ríos e as troitas.
  punto.gif (1012 bytes) A piques  de obter o título de: "Paseante das ribeiras".

............................................................

Afeccións:   punto.gif (1012 bytes)Gústame a  informática dende os tempos do CPM.
         punto.gif (1012 bytes) Gústame a  astronomía dende a época de Aller.
         punto.gif (1012 bytes) Afeccionado á fotografía de toda a vida.
         punto.gif (1012 bytes) Afeccionado á micoloxía.

..........................................................

Alerxias:     punto.gif (1012 bytes)Sinto unha forte reacción cos concellos, empresas e persoas  que contaminan e degradan o Medio Ambiente.
         punto.gif (1012 bytes) Danme náuseas os que queiman os montes e os que desgracian a nosa natureza.
  punto.gif (1012 bytes) Sinto desprecio polos que podendo facer moitas cousas pola nosa terra, soio miran o seu bolsillo.
          punto.gif (1012 bytes) Teño alerxias as centrais e minicentrais hidroeléctricas, que non cumplen a lei; ó velas vexo a morte dos ríos. É inevitable.
 

(A música que sona é "Canto de Afiador", de Carlos Núñez, gústame moito. Son da terra da chispa... Ourense).

salir.jpg (1925 bytes) Saír.

Actualizado a 06/05/2018