Antigua minicentral hidroeléctrica do Eume. Xa tiña tres turbinas. Estaba situada un pouco máis arriba da actual.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Salir esp.