Serra de San Mamede. Alto das Bouzas (1476 m). O fondo Rebordechao. Ourense.