Ventana curiosa de Prada. Non conto a historia... dende logo hubérame gustado que o paisano abrise a ventana pero non foi posible. O parecer nunca se sabe...20-09-2003