Fonte do Santo, na Serra de San Mamede. Auga fría que se agradece. Foi a nosa primeira parada nun lugar dende onde se ve o val de Maceda e a antigua Lagoa da Limia hoxe convertida nunha explanada de aspecto seco e triste. ¡Tempos aqueles!..