Sierra de Gredos, paisaje que verá el buche...

Volver a datos do burro fariñeiro.