Anterior Galería Seguinte

Observar o caudal por debaixo da toma da piscifactoria. Practicamente nulo.

Anterior Galería Seguinte