Salmo salar. Salmón. (Salmón Atlántico).

De recente publicación, 2009 ven ofrecer un estudio actual sobre o salmón na península ibérica. A parte de Galicia está escrita por Francisco Herbella e Pablo Caballero .

Os datos máis interesantes, dende o meu punto de vista, enriquecerán esta ficha sobre o salmón.

Ver algúns deses datos.

Volver a ficha do salmón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algúns datos sobre o salmón na península  Ibérica.

Esguín de salmón.

Do libro collín varios datos básicos sobre o salmón, esquemas e dibuxos sobre a súa reprodución, datos sobre a súa historia, estadísticas, e moitas cousas.

O libro é básico para moita xente sempre que esté interesado por este tema. Detrás ten un traballo exhaustivo moi grande.

A fotografía e os dibuxos son moi bons así como o traballo sobre as concas do salmón:

Rutas migratorias do salmón

Concas do salmón en España

Neste mapa vese o estado, , segundo o índice do valor IBMWP (este índice está explicado na páxina web no apartado de insectos...) das concas do estado en particular vese as concas de Galicia. O estado é moi bon, pero neste mapa falta o estudio do río Miño e do Eo.

Tablas de salmóns que entran nas nosas augas salmoeiras en función dos anos-inverno-mar, talla e peso.

A fotografía é extraordinaria, neste caso unha femia desovando no centro,  entre dous salmóns adultos.

Detalle dos descensos da pesca do salmón:

Nestes diagramas vese a evolución de capturas nos ríos galegos, comparadas con Asturias e Cantabria.

Os ríos salmoneiros galegos son o Eo, Miño e Ulla.

Más estadísticas interesantes e básicas:

Características actuais das nosas augas salmoeiras en canto a PH e conductividade

Máis características en canto a outros datos sobre a auga dos nosos ríos e o que o final marcan que o salmón habite ou non nas súas augas.

Este é un resumen de algúns dos datos que fan do libro, un libro imprescindible para todos aqueles que estén interesados neste salmónido sensacional.

Volver.