1   2 
Volver ó índice

Pequena mostra de fotografías do libro citado.

O libro toca temas como a nosa reserva faunística, a nosa diversidade, os endemismos, os órganos dos sentidos, baixo o dominio da corrente, os mecanismos respiratorios, as estratexias de defensa, reprodución, a circulación da enerxía, os medios lénticos, os ambientes, a toma de mostras e o traballo de laboratorio. Por último remata citando os factores de ameaza como son a alteración do hábitat, a contaminación e as especies invasoras.

 1   2 

Volver o índice.