Chioglossa lusitanica. Saramaganta galega.(Rabilarga) 

Fotografía sensacional de José Vicente López Bao.

Volver.