Río Lonia: tala salvaxe de árbores. ¡Están tolos!.
 
 

Corta indiscriminada de árbores no río Lonia en Ourense. Outubro do 2006. Seguro que a esto lle chaman limpar o río...

A verdade é que vendo as árbores que cortaron, amieiros, freixas, lodoeiros, espiños e outros; vendo como os cortaron, de que maneira e de que forma,  soio me queda pensar que estamos en mans de auténticos irresponsables...É imposible facelo peor. Están cortados sin sentido. É dificil entender o protocolo que seguiron. Parece obra de tolos...

Unha tala totalmente demencial. Descoñezo si o responsable é o Concello de Ourense ou a Confederación Hidrográfica...que máis da. O feito é lamentable e dende logo unha contribución nefasta a conservación dos ríos galegos.

Non me estrana que con este concepto de limpeza dos ríos ocurran os desastres que están a pasar en Galicia...Habería que esixir responsabilidades.

 1

2

3

4

5

GALERÍA CREADA POR  Secundino Lorenzo